ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ЗБОРНИЦИ 2019

XENOPHOBIA, IDENTITY AND NEW FORMS OF NATIONALISM

Еdited by Vladimir Milisavljević and Natalija Mićunović

Belgrade, Institute of social sciences, 2019
ISBN 978-86-7093-223-4

ФИЛОЗОФИЈА КРИЗЕ И ОТПОРА: МИСАО И ДЕЛО ЉУБОМИРА ТАДИЋА

Уредници Маринко Лолић, Слободан Антонић, Јово Бакић

Београд, Институт друштвених наука, САНУ, Филозофски факултет, Одељење за социологију, Српско социолошко друштво, 2019
ISBN 978-86-7093-219-7

DUG I (NE)RAZVOJ

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Zoran Lutovac, Vladimir Goati, Predrag Petrović

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2019
ISBN 978-86-7093-218-0

Монографије

Зборници