ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ЗБОРНИЦИ 2017

GRAĐANI SRBIJE I POPULIZAM: JAVNO MNJENJE SRBIJE 2017

Zoran Lutovac, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017
ISBN 978-86-7093-173-2

POPULIZAM

Zoran Lutovac, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje, 2017
ISBN 978-86-7093-190-9

INDIVIDUALIZAM

Urednici Suzana Ignjatović i Aleksandar Bošković

Beograd, Institut društvenih nauka, Odeljenje za antropološka istraživanja, 2017
ISBN 978-86-7093-192-3

ПРОБЛЕМИ НА ТРЖИШТУ РАДА, СИРОМАШТВО И ЕКОНОМСКЕ НЕЈЕДНАКОСТИ

Округли сто, 4. октобар 2017.
Књига сажетака  

Ивана Остојић, уредница  

Београд, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, 2017  
ISBN 978-86-7093-189-3

РЕГИОН И ЕВРОПА ПРЕД ИЗАЗОВИМА ПРОМЕНА

Округли сто, 14. октобар 2017.
Kњига сажетака

Уреднице Лилијана Чичкарић  и Нада Новаковић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за социолошка и антрополошка истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-191-6

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ XXI ВЕКА ЗА ИДЕНТИТЕТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Округли сто, 27. октобар 2017.
Књига сажетака 

Уредници Маринко Лолић и Наталија Мићуновић

Београд, Институт друштвених наука, Одељење за филозофију,  2017
ISBN 978-86-7093-193-0

СРБИЈА И РЕФОРМИСАЊЕ ИНСТИТУТА ОДГОВОРНОСТИ

Округли сто, 3. новембар 2017.
Књига сажетака

Марко Миленковић, уредник

Београд, Институт друштвених наука, Центар за правна истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-194-7

ПОРУКЕ ДЕМОГРАФА КРЕАТОРИМА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У СРБИЈИ

Округли сто, 14. новембар 2017.
Књига сажетака 

Уреднице Мирјана Рашевић, Мирјана Девеџић и Јелена Јовановић

Београд, Институт друштвених наука, Центар за демографска истраживања, 2017
ISBN 978-86-7093-195-4

GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM

Uređivački odbor Veselin Vukotić, Danilo Šuković, Mirjana Rašević, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati

Beograd, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2017
ISBN 978-86-7093-170-1

Religion in contemporary society

Mirko Blagojević, editor

Belgrade, Institute of Social Sciences
ISBN 978-86-7093-198-5

Religija u savremenom društvu

Mirko Blagojević, urednik

Beograd, Institut društvenih nauka
ISBN 978-86-7093-199-2

„УКАЛУПЉИВАЊЕ” ИЛИ ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА

Уредници Горан Башић и Мирјана Рашевић

Београд, Институт друштвених наука, 2017

Монографије

Зборници