INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAARHIVA

Januar 2018

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u modernoj državi - nužna potreba ili luksuz (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke i izgradnja boljeg društva (Pogledi, Politika)

Dr Zorica Mršević, Da li društvene nauke upravljaju "zmajevim kočijama" (Pogledi, Politika)

Decembar 2017

Dr Neven Cvetićanin gost Kineske akademije društvenih nauka

 

Srbi - narod koji nestaje? (Upitnik, RTS)

Svečana sednica povodom 60 godina rada IDN (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, I sesija (privatna produkcija)

Šta stvarno mogu društvene nauke, II sesija (privatna produkcija)

15. decembar, 12 časova (mala sala na 3. spratu), predavanje "The Israeli Peace Movement: From the Demonstration  to Testimony and Confession"

Jubilej Instituta društvenih nauka (Društvo, NIN)

Šest decenija Instituta društvenih nauka (Društvo, Politika)

Institut društvenih nauka obeležio 60. rođendan (N1)

Dr Zorica Mršević i prof. dr Mirjana Dokmanović učestvovale na međunarodnoj naučnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije

PROGRAM 60 godina rada IDN

Održana naučna konferencija "Ukalupljivanje" ili prekoračenje granica

7. decembar, naučna konferencija
Institut društvenih nauka
"Ukalupljivanje" ili "prekoračenje granica" - društvene nauke u savremenom dobu

Instituti Srbije - Institut društvenih nauka (Srpska naučna televizija)

Položaj nauke u Srbiji

Položaj nauke u Srbiji

Andrija Krešić - Ličnost i delo, I sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, II sesija (privatna produkcija)

Andrija Krešić - Ličnost i delo, III sesija (privatna produkcija)

Natalija Mićunović: Rod i dostojanstvo (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić (N1)

Novembar 2017

Jovanka Matić, Politika kao borba između dobra i zla (Al jazeera)

Održana radionica FEMINIZAM, PROIZVODNjA ZNANjA I DRUŠTVENE PROMENE: KRITIČKE PERSPEKTIVE SA POLUPERIFERIJE EVROPE 

25. novembar, 9 časova, radionica "FEMINISM, KNOWLEDGE PRODUCTION AND SOCIAL CHANGE: CRITICAL PERSPECTIVES FROM THE SEMIPERIPHERY OF EUROPE"

Aleksandar Bošković, Marinko Lolić i Zoran Pavlović, Individualizam (Tribine, Radio Beograd 3)

Aleksandar Bošković: Mezoameričke religije i arheologija (Tribine, Radio Beograd 3)

Ima li populizma u Srbiji? (Al jazeera)

Ima li populizma u Srbiji? (N1)

23. novembar, 12 časova, predstavljanje publikacije: "Građani Srbije i populizam- Javno mnjenje Srbije 2017"

Predstavljeno istraživanje i publikacija "Građani Srbije i populizam - Javno mnjenje Srbije 2017"

Dr Neven Cvetićanin, Utopija danas (Agora, Radio Beograd 2)

Dr Neven Cvetićanin, Utopija danas (Agora, Radio Beograd 2)

Andrija Krešić - ličnost i delo, I ; "Andrija Krešić u svom vremenu" (privatna produkcija)

Dr Vladimir Nikitović, Poruke demografa kreatorima javnih politika (Dan uživo, N1)

Dr Irena Ristić, učestvovala na okruglom stolu pod nazivom „Oblici populizma u Evropi – Slučaj Nemačke, Mađarske i Srbije”

Z. Lutovac, I. Ristić, Č. Čupić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Jovanka Matić, Siniša Atlagić, Miloš Bešić, Populizam: uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Održan okrugli sto "Poruke demografa kreatorima javnih politika u Srbiji"

14. novembar, okrugli sto
Centar za demografska istraživanja
„Poruke demografa kreatorima javnih politika u Srbiji“

Dr Zorica Mršević, Društvene nauke u promenjenom svetu (Pogledi, Politika)

O individualizmu ("Jeretička priča", Novi magazin)

Andrija Krešić - ličnost i delo (Gozba, Radio Beograd 2)

Dr Goran Bašić, dr Zoran Lutovac, Populizam:uzroci i posledice (Tribine, Radio Beograd 3)

Održan skup „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti“

3. novembar, okrugli sto
Centar za pravna istraživanja
„Srbija i reformisanje instituta odgovornosti"

Dr Vladimir Nikitović, Savremeno selo u Srbiji kao kvazi-demografska tema (Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2)

Oktobar 2017

30. oktobar, predavanje prof. Pavla Mojzesa "Američke crkve i hladni rat (prošlost i sadašnjost)"

Održano predavanje "Američke crkve i hladni rat (prošlost i sadašnjost)"

Institut društvenih nauka (Instituti SrbijeSrpska naučna televizija)

Kazivanja Andrije Krešića (privatna produkcija)

Održan okrugli sto "Izazovi i perspektive XXI veka za identitet i dostojanstvo ličnosti"

27. oktobar, okrugli sto
Odeljenje za filozofiju
„Izazovi i perspektive XXI veka za identitet i dostojanstvo ličnosti"

Održano predavanje prof. dr Džastina Frosinija „Is Brexit undermining British constitution?“ 

23. oktobar, 12 časova, predavanje prof. dr Džastina Frosinija "Is Brexit undermining the British constitution?"

21. oktobar, okrugli sto "ANDRIJA KREŠIĆ - LIČNOST I DELO"

Održan okrugli sto "Andrija Krešić-ličnost i delo"

Održan okrugli sto "Individualizam"

20. oktobar, okrugli sto
Grupa za antropologiju
„Elementi individualizma u društvenom, političkom i kulturnom kontekstu Srbije i regiona"

Srbija postaje članica Evropskog društvenog istraživanja

Održan okrugli sto "Region i Evropa pred izazovima promena"

14. oktobar, okrugli sto Centar za sociološka i antropološka istraživanja „Region i Evropa pred izazovima promena"

Dr Irena Ristić, stručna savetnica, učestvovala od 29.septembra do 1.oktobra na naučnom skupu „Za tri dana kroz evropsko susedstvo: Interesi nacionalnih država nasuprot multilateralnog partnerstva” u Tucingenu, Nemačka

Održan okrugli sto "Populizam - uzroci i posledice" 

10. oktobar, okrugli sto Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje „Populizam – uzroci i posledice"

U Institutu društvenih nauka 4. oktobra održan okrugli sto „Problemi na tržištu rada, siromaštvo i ekonomske nejednakosti“

 

4. oktobar, okrugli sto Centar za ekonomska istraživanja „Problemi tržišta rada,siromaštvo i ekonomske nejednakosti"

Septembar 2017

Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica, Dr Sanja Stojković-Zlatanović, istraživačica saradnica, i Dr Ranko Sovilj, istraživač saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovali na XIV Međunarodnoj konferenciji „Pravnički dani – prof. dr Slavko Carić“.

Dr Mirko Blagojević, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao na VII međunarodnoj naučnoj konfereciji pod nazivom „Sociologija religije u društvu kasne moderne“

20-21. septembar, naučni skup, „SOCIOLOGIJA RELIGIJE U DRUŠTVU KASNE MODERNOSTI“

Promocija zbornika "Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i državama regiona", SANU, IDN 

 

Avgust 2017

Dr Natalija Mićunović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka,  učestvovala je na XIV godišnjoj konferenciji Karipskog filozofskog društva u Njujorku

Dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, učestvovao od 8. do 11. avgusta na konferenciji Saveta humanističkih nauka u organizaciji UNESKA, u Liježu (Belgija)

Jul 2017

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inicijative Novog puta svile – dostignuća i izazovi“

Održane radionice u Republici Srpskoj

Dr Goran Bašić: " Bez ulaganja u nauku društveni razvoj nije moguć"


 Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka, učestvovala na panelu u Gradskoj skupštini Kragujevca

Jun 2017

2019. i 2020. ključne za pridruživanje EU

20. jun, predavanje "KONTROVERZE O GLOBALIZACIJI U TEORIJI I PRAKSI"

U Institutu društvenih nauka, održano predavanje "Kontroverze o globalizaciji u teoriji i praksi"

Dr Lilijana Čičkarić, viša naučna saradnica i upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja, učestvovala na petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (ECPG 2017)

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka prezentirala svoje radove na dve konferencije: "Pravosuđe i mediji" i "Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi"

5. jun, predavanje "STATUS CINCARA U SAVREMENOJ EVROPI" gospodina Nikolasa Karakote

2-3. jun, naučni skup „FILOZOFIJA KRIZE I OTPORA - MISAO I FILOZOFSKO DELO LjUBOMIRA TADIĆA“

U Institutu društvenih nauka održan naučni skup: "Filozofija krize i otpora: misao i delo Ljubomira Tadića."

Мај 2017

Program i knjiga sažetaka

U Institutu društvenih nauka 25. maja održan naučni skup pod nazivom „Globalizacija i izolacionizam“

25. maj, naučni skup "GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM"

Na Srebrnom jezeru, 19. i 20. maja 2017. godine održan međunarodni naučni skup „Religija i crkva u duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta“

22. maj, razgovor o knjizi Milana Brdara „IZMEĐU BEZDANA I NEBA. HERMENEUTIKA RACIOCENTRIČNOG PROGRAMA UTEMELjENjA KAO KRITIKA NOVOVEKOVNE FILOZOFIJE“

18.maj, okrugli sto „ SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE“

16. maj, predavanje „ETHNOGRAPHY: NEGOTIATING IDENTITIES AND REINVENTING MEMORIES“

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka učestvovala je na konferencija "Europe calling - Born Europeans"

Održan okrugli sto „SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE“

Maj 2017

19-20. maj, naučni skup „RELIGIJA I CRKVA U DUHOVNIM I SOCIO-POLITIČKIM PROMENAMA SAVREMENOG SVETA“

April 2017

Nauka, javne politike i društveni razvoj

Mirjana Rašević je prisustvovala 21. aprila u Briselu prvom sastanku Upravljačkog komiteta COST akcije o manjinama i imigrantima.

Održan sastanak direktora instituta društveno - humanističkih nauka

Akademik Zoran V. Popović o problemima i razvoju nauke

Neophodno osnovati Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje

Akademik Vladimir Kostić o položaju nauke u Srbiji

21. april, okrugli sto „NAUKA I VISOKO OBRAZOVANjE“

Bašić o etničkim odnosima: Demokratija je dugotrajan proces

19-20. april, okrugli sto "DEMOKRATIJA, MULTIKULTURALNOST I ETNO KULTURNE POLITIKE U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA"

Nauka i visoko obrazovanje

Saradnice Centra za demografska istraživanja, dr Mirjana Rašević, dr Vesna Lukić i dr Jelena Predojević-Despić, na prvom sastanku partnera na YOUMIG projektu u Budimpešti 3. marta 2017.

Mart 2017

Predavanje prof. dr Siniše Tatalovića: "Migracijska kriza u Evropi: humanitarno ili sigurnosno pitanje?"

U izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti i Instituta društvenih nauka izašao zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa

Dr Zorica Mršević i dr Lilijana Čičkarić dobitnice nagrade „Anđelka Milić“ za 2017. godinu.

Februar 2017

U SANU održana naučna konferencija „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije“

Dr Zorica Mršević u Berlinu učestvovala na konferenciji “Novi konzervativci Istočne Evrope: vrste i objašnjenja, od Poljske do Rusije“

Dr Zorica Mršević učestvovala u panelima o stvaranju tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu

U zborniku Gender Equality in a Global Perspective, prestižnog izdavača u oblasti društvenih i humanističkih nauka, Routledge, objavljen rad dr Suzane Ignjatović i dr Aleksandra Boškovića - Gender equality in Serbia.

Januar 2017

Sastanak sa prof. dr Vladimirom Popovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Objavljena nova monografija prof. dr Aleksandra Boškovića Mesoamerican Religions and Archeology

Sastanak radne grupe za multikulturalne javne politike IDN

Monografije

Zbornici