INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKAARHIVA

Septembar 2017

20-21. septembar, naučni skup, „SOCIOLOGIJA RELIGIJE U DRUŠTVU KASNE MODERNOSTI“

Promocija zbornika "Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i državama regiona", SANU, IDN 

 

Avgust 2017

Dr Natalija Mićunović, naučna saradnica Instituta društvenih nauka,  učestvovala je na XIV godišnjoj konferenciji Karipskog filozofskog društva u Njujorku

Dr Aleksandar Bošković, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, učestvovao od 8. do 11. avgusta na konferenciji Saveta humanističkih nauka u organizaciji UNESKA, u Liježu (Belgija)

Jul 2017

Dr Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka, učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Inicijative Novog puta svile – dostignuća i izazovi“

Održane radionice u Republici Srpskoj

Dr Goran Bašić: " Bez ulaganja u nauku društveni razvoj nije moguć"


 Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka, učestvovala na panelu u Gradskoj skupštini Kragujevca

Jun 2017

2019. i 2020. ključne za pridruživanje EU

20. jun, predavanje "KONTROVERZE O GLOBALIZACIJI U TEORIJI I PRAKSI"

U Institutu društvenih nauka, održano predavanje "Kontroverze o globalizaciji u teoriji i praksi"

Dr Lilijana Čičkarić, viša naučna saradnica i upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja, učestvovala na petoj Evropskoj konferenciji o rodu i politici (ECPG 2017)

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka prezentirala svoje radove na dve konferencije: "Pravosuđe i mediji" i "Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi"

5. jun, predavanje "STATUS CINCARA U SAVREMENOJ EVROPI" gospodina Nikolasa Karakote

2-3. jun, naučni skup „FILOZOFIJA KRIZE I OTPORA - MISAO I FILOZOFSKO DELO LjUBOMIRA TADIĆA“

U Institutu društvenih nauka održan naučni skup: "Filozofija krize i otpora: misao i delo Ljubomira Tadića."

Мај 2017

Program i knjiga sažetaka

U Institutu društvenih nauka 25. maja održan naučni skup pod nazivom „Globalizacija i izolacionizam“

25. maj, naučni skup "GLOBALIZACIJA I IZOLACIONIZAM"

Na Srebrnom jezeru, 19. i 20. maja 2017. godine održan međunarodni naučni skup „Religija i crkva u duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta“

22. maj, razgovor o knjizi Milana Brdara „IZMEĐU BEZDANA I NEBA. HERMENEUTIKA RACIOCENTRIČNOG PROGRAMA UTEMELjENjA KAO KRITIKA NOVOVEKOVNE FILOZOFIJE“

18.maj, okrugli sto „ SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE“

16. maj, predavanje „ETHNOGRAPHY: NEGOTIATING IDENTITIES AND REINVENTING MEMORIES“

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka učestvovala je na konferencija "Europe calling - Born Europeans"

Održan okrugli sto „SRPSKO I RUSKO DRUŠTVO – SOCIOLOŠKE PREOKUPACIJE“

April 2017

Nauka, javne politike i društveni razvoj

Mirjana Rašević je prisustvovala 21. aprila u Briselu prvom sastanku Upravljačkog komiteta COST akcije o manjinama i imigrantima.

Održan sastanak direktora instituta društveno - humanističkih nauka

Akademik Zoran V. Popović o problemima i razvoju nauke

Neophodno osnovati Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje

Akademik Vladimir Kostić o položaju nauke u Srbiji

21. april, okrugli sto „NAUKA I VISOKO OBRAZOVANjE“

Bašić o etničkim odnosima: Demokratija je dugotrajan proces

19-20. april, okrugli sto "DEMOKRATIJA, MULTIKULTURALNOST I ETNO KULTURNE POLITIKE U DRŽAVAMA ZAPADNOG BALKANA"

Nauka i visoko obrazovanje

Saradnice Centra za demografska istraživanja, dr Mirjana Rašević, dr Vesna Lukić i dr Jelena Predojević-Despić, na prvom sastanku partnera na YOUMIG projektu u Budimpešti 3. marta 2017.

Mart 2017

Predavanje prof. dr Siniše Tatalovića: "Migracijska kriza u Evropi: humanitarno ili sigurnosno pitanje?"

U izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti i Instituta društvenih nauka izašao zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa

Dr Zorica Mršević i dr Lilijana Čičkarić dobitnice nagrade „Anđelka Milić“ za 2017. godinu.

Februar 2017

U SANU održana naučna konferencija „Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije“

Dr Zorica Mršević u Berlinu učestvovala na konferenciji “Novi konzervativci Istočne Evrope: vrste i objašnjenja, od Poljske do Rusije“

Dr Zorica Mršević učestvovala u panelima o stvaranju tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu

U zborniku Gender Equality in a Global Perspective, prestižnog izdavača u oblasti društvenih i humanističkih nauka, Routledge, objavljen rad dr Suzane Ignjatović i dr Aleksandra Boškovića - Gender equality in Serbia.

Januar 2017

Sastanak sa prof. dr Vladimirom Popovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Objavljena nova monografija prof. dr Aleksandra Boškovića Mesoamerican Religions and Archeology

Sastanak radne grupe za multikulturalne javne politike IDN