ЦЕНТАР ЗА ДЕМОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА

2019-2017

Пројекат YOUMIG Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration /Унапређење институционалних капацитета и поспешивање сарадње у циљу суочавања и поступања у складу са утицајима транснационалних миграција младих 

Програм: EU INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME 
Време трајања пројекта: јануар, 2017. – јун, 2019. 

Партнери на пројекту: научни институти, универзитети, заводи за статистику и локалне самоуправе (19 партнерa из осам земаља – Аустрија, Бугарска, Мађарска, Немачка, Румунија, Словачка, Словенија и Србија); партнери из Србије: Институт друштвених наука, Републички завод за статистику, Општина Кањижа.

Циљеви пројекта: 

  • Боље разумевање миграционих чинилаца – демографског оквира, трендова на тржишту рада и друштвених услова који утичу на животе људи
  • Стварање нових начина за мерење миграционих трендова који могу да буду корисни за планирање и израду стратегија
  • Помоћ општинама и градовима у савладавању свакодневних промена узрокованих миграцијама
  • Повезивање резултата истраживања са локалним развојним циљевима како би се унапредиле јавне политике

Активности и резултати пројекта су доступни на wеб сајту: 
http://interreg-danube.eu/youmig 
https://www.facebook.com/youmigproject/

2018

Истраживање о активирању четири јединице локалне самоуправе у Републици Србији, ради идентификовања демографских изазова и унапређивања популационе политике на локалном нивоу. Руководилац: Мирјана Рашевић

2017

Демографија и популациона политика. PERFORM. Руководилац: Мирјана Рашевић.

2014-2012

Managing Migration and its Effects in South-East Europe – Transnational actions towards evidence based strategies (SEEMIG). European Union’s South-East Europe Programme. Пројекат реализовали партнери из осам земаља. Ко-руководилац: Мирјана Рашевић.

2013-2012

Transnational Networks, Transnational Entrepreneurship and the Role of the State, Regional Research Promotion Programme on Western Balkans. Пројекат реализовaли Група 484 и Центар за демографска истраживања Института друштвених наука из Београда и Institute for Change and Leadership in Albania из Тиране. Ko-руководилац: Јелена Предојевић-Деспић

2012

Демографија за новинаре. Центар за промоцију науке. Руководилац: Мирјана Рашевић.

2004

Сачувајмо репродуктивно здравље. Mинистарство за социјална питања. Руководилац: Мирјана Рашевић.

2002

Модел закона о друштвеној бризи о деци. Mинистарство за социјална питања. Руководилац: Мирјана Рашевић.

2002-2001 

Вољна стерилизација – потреба, баријере и правна решења. Mинистарство за социјална питања. Руководилац: Мирјана Рашевић.

1999

Развитак становништва Републике Србије 1991-1997. Министарство за бригу о породици. Руководилац: Мирјана Рашевић.

1998-1997

Социјални положај жене на Косову и Метохији и њено репродуктивно понашање. Министарство за бригу о породици. Руководилац: Мирјана Рашевић.

1995

Искуства популационе политике у свету. САНУ. Руководилац: Мирјана Рашевић.

1995-1994

Развитак становништва Србије 1950-1991. Савет за становништво, породицу и децу. Руководилац: Мирјана Рашевић.

1988

Демографски развој и популациона политка САП Косово. Покрајински завод за друштвено планирање Косова. Руководилац: Драгана Аврамов.

1985-1983 

Population and Development in Southern Europe. United Nations Fund for Population Activites. Пројекат реализован у више земаља. Ко-руководилац: Душан Брезник.

1984

Пројекције становништва и запошљавање. Савезни завод за друштвено планирање. Руководилац: Душан Брезник.

1979

The Population of Yugoslavia. Population Department of the United Nations и United Nations Trust Fund for Population Activity. Руководилац: Душан Брезник.

1979-1977

Фертилитет југословенског становништва и оцена досадашњег рада на планирању породице у Југославији. United Nations Fund for Population Activites и Републичка заједница за науку Србије. Руководилац: Душан Брезник.

1973-1971

The Determinants and Consequences of Population Trends. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Пројекат реализован у сарaдњи са следећим партнерима: Central Statistical Administration of the Council of Ministers of the USSR, Moscow; Institut national d’études démographiques, Paris; Institute of Population Problems, Tokyo; Office of Population Research, Princeton University, Princeton, N.J. Ко-руководилац: Душан Брезник.

1973-1969

Демографска транзиција у друштву које доживљава прображај. Савезни завод за међународну техничку сарадњу и U.S. Department of Health, Education and Welfare, National Center for Health Statistics, Washington,. D.C. Руководилац: Душан Брезник.