Истраживачи

Др Горан Башић, научни саветник


Др Мирко Благојевић, научни саветник


Др Снежана Грк, научнa саветница


Др Предраг Јовановић, научни саветник


Др Владимир Милисављевић, научни саветник


Др Зорица Мршевић, научнa саветница


Др Хајрија Мујовић, научнa саветница


Др Огњен Прибићевић, научни саветник


Др Војин Ракић, редовни професор


Др Мирјана Рашевић, научнa саветница


Др Лилијана Чичкарић, научна саветница


Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница


Др Весна Лукић, виша научна сарадница


Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник


Др Владимир Никитовић, виши научни сарадник


Др Предраг Петровић, виши научни сарадник


Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница


Др Бојан Тодосијевић, виши научни сарадник


Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник


Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница


Др Ана Вуковић, научна сарадница


Др Мирјана Докмановић, научна сарадница


Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница


Др Маринко Лолић, научни сарадник


Др Маријана Максимовић, научна сарадница


Др Иван Маринковић, научни сарадник


Др Јованка Матић, научна сарадница


Др Владимир Ментус, научни сарадник


Др Марко Миленковић, научни сарадник


Др Наталија Мићуновић, научна сарадница


Др Нада Новаковић, научна сарадница


Др Горан Пенев, научни сарадник


Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница


Др Биљана Станковић, научна сарадница


Др Љубомир Христић, научни сарадник


Др Анкица Шобот, научна сарадница


Марко Гаљак, истраживач сарадник


Др Јелена Звездановић Лобанова, истраживачица сарадница


Емилија Мијић, истраживачица сарадница


Софија Николић Попадић, истраживачица сарадница


Ивана Остојић, истраживачица сарадница


Др Ранко Совиљ, истраживач сарадник


Др Ивана Арсић, истраживачица приправница


Марина Будић, истраживачица приправница


Јагода Дрљача, истраживачица приправница


Марко Јовановић, истраживач приправник


Ивана Магдаленић, истраживачица приправница


Марко Мандић, истраживач приправник


Ксенија Марковић, истраживачица приправница


Др Ирена Ристић, стручна саветница